Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery kont bankowych

Rachunek bieżący budżetu terenowego - dochody
74 8905 1010 2001 0012 5413 0004

Sumy depozytowe - wadia, zabezpieczenie
89 8905 1010 9001 0012 5413 0001

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
22 8905 1010 2005 0012 5413 0158

Wersja XML