Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Upały, susze

W związku z panującymi upałami, które mogą wywoływać negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Upał - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu, intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać poparzenia słonecznego lub przegrzania.

OPARZENIE SŁONECZNE

Objawy: zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe swędzenie, pęcherze, gorączka, ból głowy.

Pierwsza pomoc:

PRZEGRZANIE

Objawy: osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności.

Pierwsza pomoc:

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GWAŁTOWNEGO OCIEPLENIA

Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe – zachowaj szczególną ostrożność, przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach i staraj się nie zaprószyć ognia.

PODCZAS SUSZY

Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie tylko nie poprawia jakości gleby, ale przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb.

Należy pamiętać, że:

Pamiętaj !!!! - Art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Osoby łamiące ten przepis mogą podlegać karze aresztu albo grzywny na podstawie art. 131 ust. 12 w/w. ustawy.

Rolnicy przyłapani na wypalaniu traw mogą stracić unijne dopłaty, ponieważ warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie dobrej kultury rolnej upraw.

W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU TRAW, NALEŻY POWIADOMIĆ:

Straż Pożarną (tel. 998, 112) lub Policję (tel. 997).

PDFKlasyfikacja stopni groznych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych
PDFSposob postepowania w roznych sytuacjach pogodowych
PDFSytuację pogodową można śledzić na stronach www

 

Wersja XML