Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terroryzm

Pojęcie terroryzmu najczęściej definiowane jest jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.

Większość badaczy wyróżnia następujące rodzaje terroryzmu:

I. Co robić w sytuacji zagrożenia.

Należy zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.

1. Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?

2. Najważniejsze zasady, o których trzeba pamiętać:

3. Przygotowanie ataku i narzędzi ataku:

4. Rozpoznanie celów:

5. Przeprowadzenie ataku.

II. Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na danym terenie. Może to być najbliższa jednostka Policji (997, 112, 33 851 62 00), Straży Miejskiej (986, 33 857 94 00) lub administrator obiektu.

Zawiadamiając Policję podaj następujące informacje:

Jak się przygotować:

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

III. Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki.

1. Co powinno wzbudzić podejrzenia:

Podejmuj rozważne decyzje i działaj racjonalnie. Jeśli przesyłka wydaje Ci się podejrzana, powiadom:

2. Do czasu przyjazdu służb, postępuje zgodnie z poniższymi zaleceniami:

3. Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:

IV. Jak postępować w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych.

Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za pomocą syren (przez 3 minuty modulowany dźwięk), za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.

1. Jeżeli jedziesz samochodem:

2. Jeżeli jesteś w budynku:

3. Jeżeli jesteś poza budynkiem:

4. Jeżeli doszło do skażenia:

5. Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:

V. Jak postępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników.

Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:

VI. Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych

Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:

VII. Jak przygotować firmę do nagłego zdarzenia.

Środowisko biznesu jest równie narażone na akty terrorystyczne, jak pojedyncze osoby. Właściciele firm powinni planować zachowanie i procedury awaryjne na wypadek zagrożeń. Od tego zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również przetrwanie przedsiębiorstwa. Pracownicy muszą wiedzieć, jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zastanawianie się, co robić jest Twoim zadaniem, zanim znajdziesz się w obliczu kryzysu.

Co należy zrobić: 

Źródło: MSW

Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Wersja XML