Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - do 31.03.2023r. należy złożyć oświadczenie dotyczące otrzymanego laptopa

Logotypy__CPPC  COVID.jpeg

Przypominamy, że do 31.03.2023r. należy złożyć oświadczenia dotyczące laptopów otrzymanych w ramach programu "Granty PPGR".
Obowiązek ten dotyczy wszystkich rodziców / opiekunów prawnych uczniów oraz uczniów pełnoletnich, którzy otrzymali laptopy w ramach w/w Programu:
- uczniowie, którzy byli pełnoletni w momencie otrzymania laptopa (samodzielnie podpisali umowę) składają oświadczenie samodzielnie;
- w przypadku uczniów niepełnoletnich w momencie otrzymania laptopa (umowę podpisał rodzic / opiekun prawny) oświadczenie powinien złożyć rodzic / opiekun prawny reprezentujący ucznia;
- jeśli uczeń osiągnął pełnoletność po otrzymaniu laptopa, może złożyć oświadczenie samodzielnie.  
Oświadczenia można składać w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łambinowice lub w Urzędzie Gminy Łambinowice (sekretariat).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy, jest także do pobrania poniżej. 

PDFoświadczenie do monitoringu.pdf (963,25KB)
 

Wersja XML