Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminy partnerskie

Podpisanie umowy z Gminą Skałat - Ukraina - 24 czerwca 2010 r.

 

 

24 czerwca 2010 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Łambinowice - Polska a Miastem Skałat - Ukraina.

 

Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Jasienica k. Bielska - 19 lipca 2008 r.

 

 

Partnerstwo między gminami jest podsumowaniem i poszerzeniem współpracy jaka zawiązała się między sołectwem Jasienica Dolna (gm. Łambinowice) i sołtysem Augustem Kosteckim, a sołectwem Jasienica (gm. Jasienica) i sołtysem Bronisławem Szalbotem.

W imieniu gminy Jasienica umowę podpisał Wójt Gminy Janusz Pierzyna, w imieniu Gminy Łambinowice Wójt Gminy Tomasz Karpiński.

Podpisanie umowy miało miejsce w Piątkowicach (gm. Łambinowice) podczas tradycyjnej imprezy "Złota Kosa" - Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi. W Turnieju wzięła również udział drużyna reprezentująca sołectwo Jasienica.

 

Podpisanie umowy partnerskiej z gminą Kamenna w Czechach - 27 października 2005 r.

kamenna-herb.jpeg   czechy-lambinowice_3.jpeg

 

 

Partnerstwo między gminami jest podsumowaniem i poszerzeniem współpracy jaka zawiązała się między Łambinowicką Fabryką Maszyn Celpa a “Żelezarny a Dratowny Bohumin” w Kamennej prawie 31 lat temu.

W imieniu gminy Kamenna umowę podpisał Starosta Kamennej Karel Kozousek, w imieniu gminy Łambinowice Wójt Gminy Andrzej Misz. W spotkaniu udział wzięli wicestrosta Kemnnej Jiri Balcarek i pracownicy gminy Kamenna Veronika Panakowa i Josef Doskocil. Wyjątkowym gościem był pan Franciszek Wilk, który wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łambinowice p. Michałem Serafinem był współinicjatorem współpracy. 

Po sesji goście udali się do Zespołu Szkół w Łambinowicach gdzie nastapiło uroczyste pasowanie uczniów 1 klasy miejscowego gimnazjum

 

Podpisanie umowy partnerskiej z gminą Schweine w Niemczech - 4 czerwiec 2005 r.

FUNDACJA1.jpeg

Nawiązanie partnerstwa pomiędzy gminami Łambinowice (Polska) i Schweina (Niemcy) zostało wsparte przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach projektu "Z przeszłości w przyszłość".

Die Anknüpfung der Partnerschaft zwischen den Gemeinden Łambinowice und Schweina wurde von der Stiftung fur deutsch - polnische Zusammenarbeit gefordert.

W trakcie uroczystej sesji Rady Gminy Łambinowice, która odbyła się 4 czerwca 2005 roku doszło do podpisania umowy partnerskiej między gminami Schweina i Łambinowice. Gminę Schweina reprezentował burmistrz Jurgen Holland - Nell wraz z 24 osobową delegacją. Gościem specjalnym sesji był Rudolf Firsching, mieszkaniec Sennfeld, Honorowy Obywatel Gminy Łambinowice, inicjator nawiązania międzynarodowej współpracy. 

Po podpisaniu i opieczętowaniu dwujęzycznej umowy partnerskiej, wójt gminy Łambinowice wręczył burmistrzowi Schweiny pamiątkową paterę z herbami obu gmin, natomiast Jurgen Holland - Nell podarował symboliczny dzwon z ceramiki. 

W wystąpieniach wieńczących akt podpisania umowy partnerskiej podkreślano konieczność współpracy w zjednoczonej Europie, a także przyjacielskie stosunki obu gmin. Nakreślono także kształt przyszłej współpracy.

 

 

Treść umowy partnerskiej

Umowa partnerska zawarta 04 czerwca  pomiędzy Gminą Schweina-Turyngia, Niemcy Reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Jurgena Holland-Nell i Gminą Łambinowice, województwo opolskie, Polska Reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Misza.

Art. 1
Strony wyrażają gotowość do wzajemnej współpracy w zakresie następujących dziedzin:

Stosunki społeczne i towarzyskie

Dorobek kulturalny

Działalność gospodarcza

Art.2
Zobowiązania umowy obu stron dotyczą wspólnej realizacji przedsięwzięć we wspomnianym wyżej zakresie, opartej na obowiązujących w Unii Europejskiej warunkach częściowego finanasowania takiego projektu.

Art. 3
Zakres i warunki realizacji między partnerami gminy Schweina i Łambinowice są określone osobnymi umowami. W ramach tego projektu są one realizowane w zakresie wymienionym w artykule 1.

Umowę podpisano w Łambinowicach 4 czerwca 2005r. w języku niemieckim i polskim, przy czym oba teksty umowy mają taką samą moc prawną.

 

Turniej "Złota Kosa"

Tradycje żniwowania, które dziś zupełnie zanikły znane są jedynie z literatury np. „Chłopów” Reymonta.
I tu pojawia się miejscowość Piątkowice i Turniej “ Złota Kosa”.

Corocznie na przełomie lipca i sierpnia Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka Piątkowice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Wójt Gminy Łambinowice organizują imprezę kultuwującą dawne tradycje wsi.
Celem Turnieju jest poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnych metod żniwowania, pokazanie jak wyglądało życie i praca na wsi oraz zapewnienie jak najlepszej zabawy wszystkim uczestnikom.
Miejsce Turnieju stylizowane jest na dawną wieś w czasie żniw, podawane są tradycyjne wiejskie posiłki, w tym kwaśne mleko, chleb ze smalcem i kołacze drożdżowe.

Zawodnicy startują w następujących kategoriach:

Turniejowi "Złota Kosa" towarzyszą występy zespołów artystycznych, prezentacja lokalnych twórców ludowych i potraw regionalnych. 

Wersja XML