Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jasienica Dolna

Początki wsi Jasienica Dolna choć udokumentowane dopiero w końcu XIII wieku jako wieś o nazwie “JESIENITZ” są datowane na okres sprzed roku 1000 - go. Osiedle słowiańskie usadowione w rejonach dzisiejszej Jasienicy Dolnej i strumyka Dobrzynka określa się nazwą “JESSIENICZA, a było ono własnością biskupów wrocławskich.

jasienica.jpeg

Następne nazwy to m. in. JESSINITZ , HERMAN-VILLA, HERMANSDORF, HERMSDORF by ostatecznie, już w czasach XX-to wiecznych przyjąć nazwę NIEDERHERLSDOEF.Osiedlona na tutejszych terenach ludność niemiecka była zdecydowanie bardziej zaawansowana w wierze katolickiej, co wyraziło się koniecznością budowy kościoła, a następnie plebanii. W niespełna trzy wieki od przyjęcia chrztu przez Polskę, bo w 1290 r wybudowano te obiekty. Kościół często remontowany i przebudowywany nabrał właściwych kształtów już w czasach współczesnych, co jednak nie obyło się bez strat w dziedzinie kultury. Najcenniejsze typowe cechy tego kościoła zostały zniszczone. Z czasów gotyku zachował się XV wieczny fragment polichromii znajdujący się obecnie pod wieżą w tzw. "babińcu" kościoła.

W 1887 r. Nieder-Hernmsdorf otrzymał połączenie z większymi miastami dzięki powstaniu linii kolejowej Nisse - Oppeln /Nysa - Opole/. Od tego też czasu zauważa się dynamiczny rozwój gospodarczy wsi. Przed wybuchem II wojny światowej wieś liczyła blisko 1100 mieszkańców .

Wieś posiada stację kolejową, mleczarnię, 2 kuźnie, tartak, stolarnię, olejarnię, stację benzynową, składnicę maszyn rolniczych, zakłady zbożowe, małą dachówczarnię cegielnię, 3 rzeźnie, 4 sklepy.

Praktyki religijne jasieniczanie odbywali w opisanym wcześniej kościele oraz dwóch kaplicach. Jedna, której ruiny zachowały się do dnia dzisiejszego na trasie do Piątkowic, przed zakrętem na wale otaczającym polder zalewowy Nysy Kłodzkiej, gdzie odbywały się każdego roku nabożeństwa “drogi Krzyżowej” oraz druga, za zabudowaniami Mirosława Szulca leżąca na dzisiejszej działce do niego należącej, gdzie odbywały się nabożeństwa ku czci Maryi Panny w maju. We wsi był lekarz, weterynarz a dwa razy w tygodniu dojeżdżał stomatolog. Była też 8 klasowa szkoła podstawowa i majątek obszarniczy (do niedawna PGR)

Po zakończeniu działań wojennych tereny te w tym i Jasienica Dolna zostały zasiedlone ludnością napływową głównie z terenu Beskidu Żywieckiego mniej z Lubelszczyzny i Kresów Wschodnich. Autochtoni - Ślązacy to 6 rodzin.

(opr. na podstawie Planu Rozwoju Miejscowości Jasienica Dolna)

Imprezy lokalne

Styczeń Impreza Bożonarodzeniowa - Jasełka
Dzień Babci i Dziadka Marzec/Kwiecień Zakończenie Karnawału - zabawa wędkarska Maj Zawody wędkarskie Czerwiec Międzynarodowy Dzień Dziecka Wrzesień Dożynki Wiejskie Listopad Biesiada Jasienicka  z okazji odpustu parafialnego, rocznicy odzyskania niepodległości i zjazdu przedstawicieli Jasienic z całej Polski Grudzień Spotkanie opłatkowe

Zdjęcia z jasienickich Jasełek

 

 

Współpraca

Dążąc do zacieśnienie współpracy między jednostkami samorządu najniższego szczebla społeczność Jasienicy Dolnej w gminie Łambinowice podejmuje starania o wymianę z miejscowościami o nazwie Jasienca z terenu całej Polski. Wymiana ta zaowocowała do tej pory m.in. wizytą mieszkańców łambinowickiej Jasienicy w gminie Jasienica z powiatu Bielsko - Biała. Reprezentanci tej drugiej zostali zaproszeni do udziału w Dożynkach Gminnych gminy Łambinowice. 
Docelowo Jasieniczanie chcą zgromadzić reprezentantów wszystkich Jasienic w kraju i zorganizować ogólnopolskie biesiady jasienickiej.

www.jasienica.pl

Izba pamięci

 

 

 

Wersja XML