Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piątkowice

W dobie wielkiego postępu technicznego, XX i XXI wieku., a zatem radykalnych zmian również w dziedzinie rolnictwa, mieszkańcy naszego kraju wiedzą coraz mniej na temat dawnych metod żniwowania. Niewielu wie, że podstawowymi narzędziami do żęcia zbóż i traw były sierp, który trafił do nas w XIVw, i kosa, która trafiła do nas w wieku XVIII.

Piatkowice.jpeg

Turniej "Złota Kosa"

Tradycje żniwowania, które dziś zupełnie zanikły znane są jedynie z literatury np. „Chłopów” Reymonta.
I tu pojawia się miejscowość Piątkowice i Turniej “ Złota Kosa”.

Corocznie na przełomie lipca i sierpnia Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka Piątkowice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Wójt Gminy Łambinowice organizują imprezę kultuwującą dawne tradycje wsi.
Celem Turnieju jest poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnych metod żniwowania, pokazanie jak wyglądało życie i praca na wsi oraz zapewnienie jak najlepszej zabawy wszystkim uczestnikom.
Miejsce Turnieju stylizowane jest na dawną wieś w czasie żniw, podawane są tradycyjne wiejskie posiłki, w tym kwaśne mleko, chleb ze smalcem i kołacze drożdżowe.

Zawodnicy startują w następujących kategoriach:

Turniejowi "Złota Kosa" towarzyszą występy zespołów artystycznych, prezentacja lokalnych twórców ludowych i potraw regionalnych. 

W roku 2005 patronat honorowy nad imprezą objął Minister Rolnictwa, Wojewoda Opolski i Marszałek Województwa Opolskiego.

 

Imprezy lokalne

 
Styczeń Dzień Babci i Dziadka
Czerwiec Dzień Dziecka - cross rowerowy
Biesiada Strażacka
Noc Świętojańska
Lipiec
Sierpień
"Złota Kosa" - turniej tradycyjnego żniwowania
Wrzesień Dożynki wiejskie
Wrzesień
Październik
Odpust parafialny w Piątkowicach i Piątkowicach Małych
Październik Święto Pieczonego Ziemniaka
Grudzień Sylwester
Wersja XML