Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Nadawany jest przez wójta w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy wójtem a jego zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem gminy oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łambinowicach.pdf
PDFSchemat organizacyjny Urzędu Gminy.pdf

PDFZarządzenie nr 27/2017 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Łambinowice”..pdf
PDFRegulamin Pracy Urzędu Gminy Łambinowice.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDFZałącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf

DOCXZARZĄDZENIE Nr 37.2020.docx
DOCXRegulamin organizacyjny - 2020.docx
DOCXSCHEMAT ORGANIZACYJNY 2020 (003).docx
DOCXZałącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.docx

PDFZarządzenie nr 7.2021
PDFRegulamin Organizacyjny - 2021
PDFSchemat Organizacyjny - 2021
PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 2021
PDFZmiana Regulaminu Organizacyjnego - czerwiec 2021
PDFZałącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - czerwiec 2021

Wersja XML