Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wierzbie

Tereny obecnej wsi mają długą historię, sięgającą daleko wcześniej od pierwszych zapisek w dokumentach, pochodzących z 1442 roku. Istnieją materialne dowody na to, że ślady osadnicze na obszarze wsi Wierzbie wywodzą się z czasów prehistorycznych i starożytnych, szczególnie zaś z mezolitu i neolitu oraz z epoki brązu. Osadnictwo na szerszą skalę rozwinęło się tu jednak z początkiem średniowiecza, a opierało się najpewniej o skraj dawnej Puszczy Śląskiej.

wierzbie.jpeg

Miejscowość położona na granicy Księstwa Niemodlińskiego z Nyskim Księstwem Biskupim często zmieniała swoich właścicieli. Obejmowały ją, jak i odrębne dobra ziemskie Wierzbie m.in. rodziny Dluhomil, Schaffgotsch, Burghauss, Drescher, Puckler, Praschma i Strachwitz. Niemal od początku, rozumianego jako początek źródłowo pisany, aż do 2 poł. XIX wieku Wierzbie podlegało hrabstwu Korfantów (Herrschaft Friedland). Osiedlenie się w roku 1873 Alexandra von Strachwitz rozpoczyna tworzenie majątku opartego na zasadzie majoratu. Z tego czasu pochodzi dawna zabudowa folwarczna i park dworski.

Jak się wydaje do czasów II wojny światowej wieś nie była areną wojennych potyczek, jednakże uległa spustoszeniu w trakcie wojny trzydziestoletniej.

Aż do roku 1921, a więc roku powołania samodzielnej parafii, Wierzbie podlegało parafii Przechód. W roku 1795 z fundacji Burghaussów z Korfantowa we wsi powstaje barokowa kaplica Krzyża Świętego, pełniąca funkcję kościoła filialnego, zaś w 1905 – 1906 roku zostaje wzniesiony, trzeci pod względem wielkości w dawnym powiecie niemodlińskim, neoromański kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.

Od końca XVIII wieku w Wierzbiu istnieje szkoła, w której zatrudniano początkowo dwóch nauczycieli. W najlepszym -1880 roku- placówka kształciła 256 uczniów. 

Najbujniejszy rozwój przeżywała wieś od połowy XIX wieku. Z 491 mieszkańców w 1830 roku liczba ludności Wierzbia zwiększyła się do 1013 w roku 1861. W tym też czasie zmienia się nieco charakter miejscowości. Ze wsi typowo rolniczej przekształca się w wieś usługowo – rolniczą. W 1 poł. XX wieku powstaje m.in. Fabryka Butów Sieberta, zatrudniająca nawet do 50 osób, Fabryka Siatki Ogrodzeniowej oraz liczne rodzinne zakłady rzemieślnicze. Jako, że wieś słynęła wówczas z hodowli bydłem organizowano tu coroczne jarmarki.

W roku 1940 (1938) w Wierzbiu powstaje niemieckie lotnisko wojskowe, pełniące początkowo funkcję lotniska ćwiczebnego. Pod koniec wojny do funkcjonującej tu jednostki myśliwskiej, w ramach Jagdschwader 52, dołączono także jednostkę szturmową. Na lotnisku przebywał m.in. as niemieckiego myślistwa Erich Hartmann (1945 r.), oraz prawdopodobnie, jako jeniec, jeden z najsłynniejszych pilotów brytyjskich Douglas Bader. Na szczęście II wojna światowa oszczędziła wieś. Niestety szacuje się, że około 30 mieszkańców wsi to ofiary zawieruchy końca wojny i okresu bezpośrednio powojennego. Zaraz po wojnie liczba ludności Wierzbia wynosiła niespełna 700 osób. Nowo przybyli repatrianci pochodzili głównie z województw: wołyńskiego, lwowskiego i tarnopolskiego.

tekst Daniel Pododbiński

Wersja XML