Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łambinowice

Pierwsza wzmianka dotycząca Łambinowic pochodzi z 1273 roku. Wieś nosiła wówczas nazwę "Lambinowicz", a jej mieszkańcami byli Polacy. Usytuowanie Łambinowic na pograniczu różnych dzielnic Śląska nie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu. Spory o własność ziem toczące się między władzami świeckimi i kościelnymi nie pozwalały spokojnie egzystować mieszkańcom. Zastraszona ludność musiała wypełniać różnorakie zobowiązania w stosunku do obydwu przeciwnych sobie stron.

lambinowice.jpeg

Lata wojny 30-letniej (1618-1648), a także późniejszy okres wojen napoleońskich spowodowały zniszczenia i upadek wsi. Dawne Łambinowice posiadające własną parafię i uregulowane wszelkie kwestie odnośnie spraw społecznych oraz gospodarczych stały się ubogą parafią wręcz małą zrujnowaną osadą.
W 1815 roku po Kongresie Wiedeńskim rozpoczęła się "twarda" germanizacja wszelkich dziedzin życia. Odbiło się to również w zmienionej nazwie osady, którą zaczęto nazywać "Lamsdorf". Wcześniejsze nazwy Łambinowic to: Willa Lamberti (1335 r.), Glombinowiczom (1536 r). Był to bardzo trudny okres życia dla mieszkańców Lamsdorfu, którzy musieli ciężko pracować w majątkach właścicieli ziemskich.
Władze pruskie od 1864 roku budowały obok Łambinowic poligon wojskowy, gdzie zatrudniały miejscową ludność.

W czasie wojny prusko-francuskiej, w latach 1870-1871, powstał na terenie poligonu pierwszy obóz jeniecki dla ok. 3 tys. jeńców francuskich. Podobnie stało się podczas I wojny światowej kiedy to przez obóz "przewinęło się" ok. 90 tys. jeńców wojennych - żołnierzy.

Podczas II wojny światowej władze hitlerowskie urządziły tu jeden z największych zespołów obozów jenieckich Wermachtu. Szacuje się, że przez obozy "przeszło" ok. 300 tys. jeńców różnej narodowości.
Około 40 tys. jeńców, którzy zmarli w obozie, zostało pochowanych w masowych grobach obok wsi Klucznik i na starym cmentarzu jenieckim.
Obozy jenieckie w Lamsdorf zostały wyzwolone przez oddziały Armii Czerwonej w dniach 17-18 marca 1945 roku.

W latach 1945-1946 w pobliżu byłego kompleksu hitlerowskich obozów jenieckich stworzono obóz pracy w Łambinowicach, w którym była przetrzymywana między innymi ludność niemiecka przeznaczona do przesiedlenia w głąb Niemiec.

GOKSiR

pandora1.jpeg

Centrum kultury w Gminie Łambinowice jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Muzealnej 1. Ośrodek ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku byłego kasyna wojskowego.

Imprezy lokalne

Styczeń Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dziadka
Styczeń
Luty
Przegląd Zespołów Wokalnych
Marzec Uroczyste Obchody Wyzwolenia Łambinowic
Zakończenie karnawału "Śledzik"
Powitanie wiosny - impreza plenerowa
Konkurs Wielkanocny Zdobienia Jaj oraz wypieków świątecznych
"Satyra i humor" - konkurs poetycki
Kwiecień
Maj
Sztafeta Zwycięstwa
Wiosenny Rajd Rowerowy
Czerwiec Dni Gminy Łambinowice
Lipiec/
Sierpień
Turniej Wsi Gminy Łambinowice
corocznie w innej wsi gminnej
Sierpień Turniej oldbojów (piłka nożna)
corocznie w innej wsi gminnej
Wrzesień Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej
Festyn na pożegnanie lata
Październik
Listopad
Konkurs Modeli Redukcyjnych
Andrzejkowe Spotkania z Piosenką
Grudzień Mikołajki
Wigilia dla Osób Samotnych
Wersja XML