Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoły i Przedszkola

Przedszkola prowadzone przez Gminę Łambinowice:

Nazwa przedszkola

Dyrektor Adres Kontakt
Publiczne Przedszkole w Łambinowicach mgr Barbara Ojrzanowska ul. Szkolna 18
48-316 Łambinowice
przedszkole.lam@gmail.com
(77) 4-311-451
Publiczne Przedszkole w Lasocicach mgr Renata Pępek Lasocice 82
48-315 Jasienica Dolna
pepek.renata@gmail.com
(77) 4-359-962

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Łambinowice: 

Nazwa szkoły Dyrektor Adres Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach mgr Jarosław Figiel ul. Obozowa 13
48-316 Łambinowice
splambinowice@cemter.net.pl
(77) 4-311-364
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bielicach mgr Janusz Czerniak

Bielice 102
48-316 Łambinowice

pspbielice@o2.pl
janusz.cz@op.pl
(77) 4-311-458
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy Dolnej mgr Joanna Bogusławska-Koralik Jasienica Dolna 156
48-315 Jasienica Dolna
www.spjasienicadolna.szkolnastrona.pl
joanna-b-k@o2.pl
(77) 4-359-627

Jednostki oświatowe rejestrowane przez Gminę Łambinowice - PRZEDSZKOLA

Jednostki oświatowe rejestrowane przez Gminę Łambinowice - SZKOŁY

 

Wersja XML