Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy

Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
 
PDFUchwała Nr XXIX/191/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.pdf
JPEGHerb Wielki Gminy Łambinowice.jpeg

 
Zmiana Statutu Gminy Łambinowice
 
PDFUchwała nr XXV/210/2017 Rady Gminy Łambinowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łambinowice.pdf
Wersja XML