Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wywozu odpadów

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w I półroczu 2020 roku:

PHU Komunalnik Sp. z o.o. Oddział Nysa ul. Morcinka 66e,
48-303 Nysa, tel.77 4330682

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łambinowicach

Przypominamy, że w ramach obowiązujących zasad gospodarki odpadami na terenie gminy Łambinowice funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego nieodpłatnie (w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami) można oddać posegregowane odpady.

PSZOK znajduje się w Okopach i jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach i jest czynny:

od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
w soboty od 8.00 do 12.00

 

HARMONOGRAM:

 

Wersja XML