Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Deklaracja

Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
3 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Nysie, za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi:
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A dotyczy obywateli polskich:

  • stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkałych, stale przebywający na obszarze gminy,
  • zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały.

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B oraz pisemna deklaracja dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze wniosków i deklaracji są obowiązkowe.