Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

PDFBilans z wykonania budzetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2019 rok.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-27S za 2019 rok z wykonania planu dochodówbudżetowych jst.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S za 2019 rok z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019.pdf
PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁAMBINOWICE ZA 2019 ROK.pdf
PDFSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKSiR ZA 2019 ROK.pdf
PDFINFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY łAMBINOWICE 2019 ROK.pdf

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-PDP za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-ST za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-N za 2019 rok.pdf
PDFSprawozdanie Rb-UZ za 2019 rok.pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA - 2019 OGÓŁEM.pdf


PDFRIO Opole - uchwała nr 97/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2018 r.

Wersja XML