Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2017

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łambinowice za 2017 rok.

PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za I kwartał 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za II kwartał 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za III kwartał 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie JST za IV kwartał 2017 r.

PDFSprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za 2017 r.
PDFSprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST za 2017 r.
 

Wersja XML