Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne informacjeMiejsce załatwiania spraw:
Urząd Gminy Łambinowice,
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29,
Referat Finansowy,
biuro nr 8, tel. (77) 4 311 300 w. 204.

Godziny załatwiania spraw:
od 8.30 do 16.30 w poniedziałki,
od 7.30 do 15.30 w pozostałe dni robocze.

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna. 
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

PDFUchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
PDFUchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
PDFUchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 8 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr IV/22/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości                                                                                                                            

PDFUCHWAŁA NR XV117.2019.pdf

PDFzwolnienia i ulgi podatkowe 2019 na bip.pdf

JPEGWykaz umorzeń o rozłożeń na raty powyżej 500,00 zł.jpeg

Wersja XML