Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Łambinowicach
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Środa i Piątek - w godzinach 12:00 - 16:00

 

Punkt   prowadzony jest przez   Stowarzyszenie OPPEN   Obywatel   Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola , ul. Dubois 18/3.

W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna   jest świadczona   przez radców prawnych.

 

WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

NA TERENIE POWIATU NYSKIEGO W 2020 ROKU

ODTWykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nyskiego w 2020.odt
 

Poradnictwo rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

tel. 77 435 76 93

e-mail:

poniedziałek, wtorek, czwartek 700 -1500

środa 700 – 1600 ,  piątek 700 - 1400

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

e-mail:

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

 Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

e-mail:

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu co drugi piątek w godzinach 800 - 1400

 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

tel. 77 439 07 55

e-mail: ops@otmuchow.pl

wtorek  830- 1030

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

http://paczkow.naszops.pl/n,nowy-projekt-dla-paczkowskich-rodzin

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu co drugi wtorek w godzinach 1000 – 1500

( po wcześniejszym kontakcie z pracownikami socjalnymi).

Poradnictwo pedagogiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

e-mail:

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjne, psychologiczne)

ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 77 409 21 34

Poradnictwo prawne oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie –  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1615   – 1815

Poradnictwo psychologiczne oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie   – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze. - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach  1400  – 1800

Urząd Gminy Łambinowice

ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

piątek 1200 - 1530

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie

ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 38 74

wtorek, środa, czwartek 1500 – 1800

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie

ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 3874

w razie potrzeb 1700 - 1900

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 441 32 21

e-mail:

czwartek 1530 – 1830

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

ul. Słowackiego 4, 48-370 Paczków

tel. 77 431 79 68

http://www.problemyalkoholowe.paczkow.pl

poniedziałek 1300 – 1700

piątek 800 – 1400

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, socjalne, informacyjne, psychologiczne)

ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 77 409 21 34

Poradnictwo prawne i informacyjne – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

Poradnictwo psychologiczne i socjalne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 26 10

wtorek i czwartek 1530 1800  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 441 32 21

e-mail:

czwartek 1530 - 1830

Urząd Gminy Łambinowice

ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

piątek 1200 - 1530

Inne:

 Poradnictwo socjalne

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

e-mail:

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

http://paczkow.naszops.pl/n,nowy-projekt-dla-paczkowskich-rodzin

poniedziałek – piątek 700 – 1500

 

Wersja XML