Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/2019

WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych
w dodatkowym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Łambinowice na lata 2018-2019”

DOCXzarządzenie ws. powołania komisji konkursowej + regulamin dodatkowy.docx
 

Wersja XML