Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia

Brak opisu obrazka

Szkolenie z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia

Weź udział w szkoleniu zawodowym z gwarancją pomocy w podjęciu zatrudnienia!

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz gospodarką magazynową
 po zdaniu egzaminu uzyskujesz uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymagania dotyczące kandydatów:

Osoby zainteresowana prosimy o kontakt:

Aleksandra Rydlewska
tel. 
zewn.: 77 4489902
e-mail:

Wersja XML