Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu RP

PDFPlan Dyzurów Urzędnika Wyborczego.pdf
PDFInformacja o pracy OKW w dniu wyborów.pdf
PDFPOSTANOWIENIE NR 721/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łambinowice
PDFPOSTANOWIENIE NR 717/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łambinowice

PDFPOSTANOWIENIE NR 694/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łambinowice

PDFPOSTANOWIENIE NR 687/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Łambinowice

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów i senatorów:

PDFInformacja o I szkoleniu członków OKW, które odbędzie się w dniu 9 października 2019 r. o godzinie 14:00 w sali narad w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach

PDFPOSTANOWIENIE NR 584/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Łambinowice

Wytyczne oraz materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

PDFPOSTANOWIENIE NR 557/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych przez Komitety Wyborcze

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Komisję dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów

PDFUCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
PDFHarmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Łambinowice w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
PDFOgłoszenie Urzędnika Wyborczego Gminy Łambinowice z dna 26 sierpnia 2019 roku.

PDFUCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

PDFPostanowienie 526/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału Gminy Łambinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDFPostanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.pdf
Wersja XML