Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2019

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Łambinowice

 1. PDFObwieszczenie Wójta Gminy Łambinowice z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łambinowice.
 2. PDFZarządzenie nr 0050/93/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Łambinowice
 3. PDFFormularz do składania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu
 4. DOCXUchwała nr (projekty) Rady Gminy Łambinowice zmieniająca uchwałę nr XIX/161/2016 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
   
Wersja XML