Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Petycja z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy opinii w zakresie przeprowadzenia Referendum Ludowego
  Data modyfikacji: 26-02-2021 11:58
 2. Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2021
  Data modyfikacji: 26-02-2021 08:11
 3. Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 480/2 o powierzchni 0,1700 ha, k.m.2, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041142/0, stanowiącej własność Gminy Łambinowice, położonej w jednostce ewidencyjnej Łambinowice, w obrębie Wierzbie.
  Data utworzenia: 25-02-2021 13:49
 4. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 328, 329 w obrębie geodezyjnym Mańkowice, Gmina Łambinowice
  Data utworzenia: 25-02-2021 11:11
 5. Zarządzenie nr 28 z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
  Data utworzenia: 23-02-2021 12:19
 6. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice - niezabudowana działka gruntu o nr ewidencyjnym 554/2 o powierzchni 0,5823 ha, k.m.1, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041149/9
  Data utworzenia: 23-02-2021 12:14
 7. Deklaracje do pobrania
  Data modyfikacji: 23-02-2021 10:02
 8. UCHWAŁA NR XXIX/227/2021 RADY GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostują
  Data modyfikacji: 23-02-2021 09:15
 9. Informacja o wynikach konkursu
  Data modyfikacji: 19-02-2021 14:40
 10. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 17.02.2021 r.
  Data modyfikacji: 19-02-2021 14:31
Wersja XML