Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. ,,Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 w wariancie 2''
  Data modyfikacji: 28-03-2023 09:42
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 w m. Sowin (od km 10+253,76 do km 11+368,00)”
  Data modyfikacji: 27-03-2023 14:40
 3. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki.
  Data modyfikacji: 24-03-2023 13:28
 4. ZARZĄDZENIE Nr 0050.24 .2023 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Data modyfikacji: 24-03-2023 09:21
 5. ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2023 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 07 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice w trybie przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu
  Data modyfikacji: 23-03-2023 08:39
 6. Sprawozdanie Rb-27S za IV kw 2022 rok
  Data modyfikacji: 16-03-2023 14:23
 7. Sprawozdanie Rb-28S za IV kw 2022 rok
  Data modyfikacji: 16-03-2023 14:21
 8. Sprawozdanie Rb-30S za IV kw 2022 rok
  Data modyfikacji: 16-03-2023 14:19
 9. Sprawozdanie Rb-N za IV kw 2022 rok
  Data modyfikacji: 16-03-2023 14:18
 10. Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw 2022 rok
  Data modyfikacji: 16-03-2023 14:16