Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dokumenty do pobrania
  Data modyfikacji: 30-11-2020 14:58
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Lambinowice w sprawie zebrania materiału dowodowego dotyczącego nielegalnego składowania odpadów
  Data modyfikacji: 20-11-2020 14:31
 3. Zawiadomienie PGW Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania admin. w sprawie udzielenia OSM Prudnik pozwolenia wodnoprawnegto ze studni w Łambinowicach
  Data modyfikacji: 20-11-2020 11:22
 4. Profilaktyka przeciwalkoholowa
  Data modyfikacji: 18-11-2020 12:30
 5. ZARZĄDZENIE Nr 0050/146/2020 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w w
  Data modyfikacji: 18-11-2020 12:27
 6. Zarządzenie nr 0050/145/2020 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Łambinowice
  Data modyfikacji: 18-11-2020 12:26
 7. Decyzje środowiskowe
  Data modyfikacji: 16-11-2020 12:41
 8. Deklaracje do pobrania
  Data modyfikacji: 16-11-2020 12:39
 9. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwał
  Data modyfikacji: 10-11-2020 13:13
 10. Rok 2020
  Data modyfikacji: 10-11-2020 13:10
Wersja XML