Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fotorelacja z realizacji projektu CMJW „Niepodległość odzyskiwana i tracona"

Fotorelacja Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z realizacji jednego z etapów projektu pt. „Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1939/1945/1989: kamienie milowe rodzinnej pamięci”, dofinansowanego z programu NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022, w ramach programu dotacyjnego Koalicje dla Niepodległej.
Fotorelacja obrazuje cztery dni projektu, w czasie których dzieci i młodzież ze szkół Gminy Łambinowice uczestniczyły w zwiedzaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Miejsca Pamięci Narodowej, a także ciekawych warsztatach historycznych i plastycznych. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML