Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach wraz z opracowaniem dokumentacji" 

Brak opisu obrazka

Zadanie "Konserwacja krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach wraz z opracowaniem dokumentacji"  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gmina Łambinowice otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Dzięki otrzymanej dotacji zostanie przeprowadzona renowacja i konserwacja 500 krzyży na mogiłach jeńców wojennych z okresu I Wojny Światowej pochowanych na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Zostaną również wykonane badania petrograficzne i analizy chemiczne, które będą pomocne podczas kolejnych prac konserwatorskich.

Wartość zadania: 125 tys. zł. Kwotę 100 000 tys. zł. otrzymano w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwotę 25 tys. zł. otrzymano ze środków Wojewody Opolskiego. 

 

Wersja XML