Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków 02-04.10.2019r. na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Nabór wniosków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 119.250,00 zł.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 02 października 2019 roku do 04 października 2019 roku.

UWAGA: informujemy, iż wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne rozpoczynające się w terminie od 17.10.2019 r. tak aby urząd zdążył zawrzeć umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia. Ze względu na to, iż ww. limit dotyczy roku 2019 wnioskowane szkolenia muszą rozpocząć się w roku bieżącym i w tym też roku finansowane.

Aby skorzystać z rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy lub priorytet 1. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

I Priorytety wydatkowania rezerwy środków KFS na 2019 r. zdefiniowane przez Radę Rynku Pracy:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

3) wsparcie kształcenie ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.*

*Pracodawca, który chce spełnić priorytet 3.  powinien udowodnić, że ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.  Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć  wyłącznie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

II Priorytet nr 1 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie* lub województwie zawodach deficytowych.

*Przy ocenie wniosków, uwzględnia się wyłącznie zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie nyskim, określone w „Barometrze zawodów 2019 (powiat nyski)


W pierwszej kolejności do rozpatrzenia kwalifikują się wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Rady Rynku Pracy.

W przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej liczby wniosków spełniających priorytety wydatkowania Rady Rynku Pracy, tak aby w pełni wykorzystać przyznaną pulę środków z rezerwy KFS, Urząd będzie przyjmował do realizacji wnioski spełniające priorytet nr 1. Ministra. 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 UWAGA !

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter. Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub
w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

Wersja XML