Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050/ 126 /2019

Wójta Gminy Łambinowice

z dnia 11 października 2019 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

DOCZarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji z organ. pozarząd. na 2020.doc
 

Wersja XML