Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

ODTOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.odt
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (poza miejscem).pdf

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w miejscu).pdf
PDFWniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFWzór sprawozdania z realizacji wydatków Funduszu Przeciwalkoholowego.pdf
PDFWzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Przeciwalkoholowego.pdf

Wersja XML