Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DO 16.12.2019r. - wnioski do PROGRAMU „USUWANIE  FOLII  ROLNICZYCH I INNYCH  ODPADÓW  POCHODZĄCYCH Z  DZIAŁALNOŚCI  ROLNICZEJ

WÓJT  GMINY  ŁAMBINOWICE

 INFORMUJE

O  OGŁOSZENIU  PRZEZ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO  W  2019  ROKU „USUWANIE  FOLII  ROLNICZYCH I INNYCH  ODPADÓW  POCHODZĄCYCH Z  DZIAŁALNOŚCI  ROLNICZEJ

 

Cel programu:  Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Termin składania wniosków: do dnia 16 grudnia 2019 r.

Sposób składania wniosków: osobiście w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 1 tut. Urzędu.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Forma dofinansowania: Dotacja do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Rodzaje przedsięwzięcia: w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Beneficjenci:

–        jednostki samorządu terytorialnego

–        posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Druk wniosków do pobrania w pokoju nr 1 urzędu

Informacja o koordynatorach  programu:

–        Magdalena Gucwa tel. 77.4311301

–        Wojciech Maślej tel. 77.4311301

 

Wersja XML