Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis/zmiana/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wymagane dokumenty:
CEIDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do pobrania ze strony:
https://prod.ceidg.gov.pl/

Opłaty:
Wszystkie czynności związane z CEIDG są nieodpłatne

Termin załatwienia sprawy:
Przekształcenie formularza CEIDG-1 na formę elektroniczną, przesłanie formularza do CEIDG.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łambinowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.

Uwagi:
Ustalony formularz zgłoszenia jest obowiązkowy.

Wersja XML