Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w Jasienicy Dolnej 154"

Brak opisu obrazka

Zadanie "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w Jasienicy Dolnej 154" jest współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020.

Koszt zadania wynosił 120 000 zł, w tym dotacja w kwocie 96 000 zł. W ramach realizacji zadania utworzono Klub "Senior +" w obiekcie WDK w Jasienicy Dolnej. Zadanie realizowane było w okresie od 01 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2018r.

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenia na parterze na Klub "Senior +", w tym salkę spotkań, toalety, zaplecze sanitarne oraz wyposażono je w stoły, krzesła, sprzęt gastronomiczny oraz w sprzęt komputerowy. Natomiast salę na I piętrze doposażono i dostosowano do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych.

Wersja XML