Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt "Zapewnienie funkcjonowania "Klubu Senior +" w Jasienicy Dolnej 154"

Brak opisu obrazka

Zadanie "Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior +" w Jasienicy Dolnej 154" jest współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020.

Koszt zadania wynosił 62 000 zł., w tym dotacja w kwocie 24 800 zł. W ramach realizacji zadania prowadzono zajęcia w Klubie "Senior +" w obiekcie WDK w Jasienicy Dolnej. Zadanie realizowane było w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

W ramach projektu uczestnicy Klubu "Senior +" realizowane były zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, muzyczne, florystyczne, krawieckie, ćwiczenia rehabilitacyjne, zorganizowano 5 wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych.

Wersja XML